1 cây Vàng bao nhiêu tiền? 1 Lượng Vàng bằng bao nhiêu chỉ ?

admin

Administrator
Staff member
#1
1 cây vàng bao nhiêu tiền? 1 Lượng vàng bằng bao nhiêu cân, lạng ? chắc rất nhiều bạn thắc mắc 1 cây vàng nặng bao nhiêu ? 1 lượng vàng có bằng 1 lạng không?
Xin chả lời các bạn như sau 1 lượng vàng không bằng 1 lạng được vì 1 lạng là 100gram bạn có thể xem bảng chuyển đổi bên dưới

1-luong-vang.jpg
1 lượng = 1 cây = 10 chỉ = 0.0375 Kg = 37.5gram
1 kg vàng sẽ tương đương với 26 cây vàng và 6 chỉ vàng

Và Giá của 1 cây vàng 9999 ( vàng 24k) = 36.870.000 1 lượng ( 36 triệu 870 nghìn đồng 1 cây vàng )