ổ cứng

  1. D

    5 sai lầm dễ dàng làm hư hại ổ SSD

    5 sai lầm dễ dàng “giết chết” ổ SSD. 5 sai lầm dễ dàng làm hư hại ổ SSD. Mặc dù là loại ổ có độ bền vật lý cao nhưng nếu không cẩn thận, ổ SSD vẫn dễ dàng trở thành “cục sắt” với những lý do tưởng chừng vô hại. Hiện nay mặc dù có giá thành cao hơn hẳn ổ cứng HDD thông thường và dung lượng thấp...