ifan

  1. A

    IFan lừa đảo một trò bịp rẻ tiền của đa cấp

    Trong thời gian qua, cộng đồng coin đã và đang nhao nhao với sự lừa đảo tinh vi của nhiều dự án ICO của người Việt và đội lốt các công ty từ nước ngoài , trong số đó thì có dự án Ifan đã lấy đi 1 số vốn rất lớn của cộng đồng các nhà đầu tư hám lợi. 1. Cu Bơm là ai? Cu Bơm trước đây là thủ lĩnh...