chrome

  1. A

    Cách lướt web không lag trên điện thoại

    Lướt web trên điện thoại nhiều lúc bạn cảm giác rất bực mình với tình trạng lag và buộc phải tắt trình duyệt , thậm chí treo cả máy , điều này là dĩ nhiên bởi vì trên mobile thì tài nguyên phần cứng rất ít lại thêm vào đó điện thoại của bạn phải thực thi nhiều tiến trình cùng lúc và chuyện gây...