cat ky tu

  1. A

    Hướng dẫn hàm cắt bỏ, xóa ký tự cuối, xóa ký tự đầu trong chuỗi

    Trong rất nhiều trường hợp khi làm việc với excel các bạn cần phải cắt ký tự cuối cùng của chuỗi hoặc cắt bỏ ký tự đầu của chuỗi để loại bỏ những thành phần dư thừa, hoặc kể cả cắt ký tự đầu, ký tự cuối để phục vụ cho các hàm khác như vlookup, hlookup. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các...