3g mobifone

  1. A

    Hướng dẫn đăng ký mua thêm dung lượng 3G Mobifone

    Hướng dẫn đăng ký mua thêm dung lượng 3G Mobifone Cách đăng ký mua thêm dung lượng 3G Mobifone mua luu luong mobi, mua thêm dung lượng gói miu Mặc định các gói cước MIU, BMIU, M120, MT30, MT50 của mobifone đều giới hạn số dung lượng được phép sử dụng ở tốc độ tối đa. Khi dùng hết dung lượng...